Zuidstuc

Header_Nieuws

KOMO Certificering verwachten wij te behalen medio maart 2020

De zekerheid van KOMO

Het voorschrijven en de daadwerkelijke inzet van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de bouw- en infrasector die zijn voorzien van een KOMO-keurmerk* levert alle betrokkenen meerwaarde en zekerheid op:

  • opdrachtgevers de zekerheid dat kwalitatief hoogwaardige bouwproducten, processen, diensten en vaklieden worden ingezet tijdens ontwerp, bouw en gebruik van woningen, gebouwen, wegen en waterbouwkundige werken;

  • de gehele bouwketen door de zekerheid dat faalkosten tot een minimum kunnen worden beperkt doordat de juiste handvatten worden aangereikt in de vorm van geborgde kwaliteit;

  • afnemers, gebruikers en voorschrijvers van KOMO-gecertificeerde producten, processen en diensten de zekerheid dat deze voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, Europese en Nederlandse normen en relevante standaarden plus collectieve markteisen;

  • de zekerheid dat er betrouwbare, relevante en transparante informatie over de kwaliteit van bouwproducten, bouwdelen, bouwprocessen en bouwwerken beschikbaar is;

  • de zekerheid voor fabrikanten en importeurs van bouwproducten dat hun investeringen in kwaliteit en certificering een onderscheidend kwaliteitskeurmerk kunnen meekrijgen, dat internationaal wordt gerespecteerd en van daadwerkelijke meerwaarde is, omdat steeds sprake is van objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen;

  • de zekerheid voor aanbieders van KOMO-gecertificeerde processen en diensten en KOMO-gekwalificeerde vaklieden dat hun investeringen in kwaliteit en certificering een onderscheidend kwaliteitskeurmerk kunnen meekrijgen, dat internationaal wordt gerespecteerd en van daadwerkelijke meerwaarde is, omdat steeds sprake is van objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen.

9 % BTW tarief

Onderhoud en verbetering van particuliere woningen ouder dan 2 jaar vallen sinds 15 september 2009 onder het lage BTW tarief. Althans voor zover het schilder- en stucadoorswerk betreft.

Het 9% btw-tarief blijft – ook na 30 juni 2015 – van toepassing op het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar en het aanbrengen van isolatiematerialen aan deze woningen. Dit zijn geen tijdelijke verlaagde tarieven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de belastingdienst.

Subsidie aanvragen voor isoleren huis ?

Als particulier kunt u vanaf 2 september 2019 een subsidie aanvragen voor de isolatie van uw koopwoning. Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een subsidie aanvragen. U kunt ook geld lenen met de Energiebespaarlening om uw huis te isoleren.

Subsidie voor particulieren

Particulieren kunnen vanaf 2 september 2019 gebruikmaken van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Met deze subsidie kunt u uw woning energiezuiniger maken met isolatie. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst de voorwaarden voor de SEEH

Subsidie isolatie woningen VvE

Verenigingen van Eigenaren kunnen tot 1 januari 2023 subsidie krijgen voor de isolatie van een gebouw met koopwoningen. Een VvE moet dan minstens 2 soorten isolatie toepassen in het gebouw.

Daarnaast kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor:

  • energieadvies: bijvoorbeeld over de beste aanpak voor isolatie;
  • opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Een VvE kan gemiddeld € 20.000 subsidie per appartement krijgen. VvE’s krijgen een bonus als ze hun gebouw extra isoleren. Per appartement € 4.000 bovenop de subsidie van ongeveer 20%.

Lees meer over de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s.

Subsidie voor isolatie aanvragen door VvE

Wilt u als VvE energie besparen, bijvoorbeeld door uw gebouw en appartement(en) te isoleren? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO subsidie energiebesparing eigen huis aanvragen.

Energiebespaarlening

Wilt u isoleren maar heeft u geen spaargeld of wilt u dat achter de hand houden? Met de Energiebespaarlening is het mogelijk om boetevrij en tegen een lage rente geld te lenen voor energiebesparende investeringen. Deze lening is voor eigenaren van een koopwoning.

De besparing op energiekosten kan genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Dit hangt af van de isolatiemaatregel die u kiest en hoeveel energie u verbruikt.

Voor VvE’s is er de speciale VvE Energiebespaarlening.

Let op: geld lenen kost geld.